M.T.C.O.B.

×

Incasso

Beste M.T.C.O.B. leden

Het bestuur wil alle leden die in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven hierbij informeren dat de penningmeester de contributie voor het jaar 2018 zal incasseren medio december 2017.

Mocht u vorig jaar handmatig betaald hebben en wilt u nu via automatische incasso betalen, dan hebben wij uw handtekening nodig.
Wij vragen u in dat geval de onderstaande machtiging in te vullen, te ondertekenen en z.s.m te mailen naar onze penningmeester Karin Coort, mailadres: cmcoort@on.nl

Download hier de machtiging

Omdat nieuwe incasso machtigingen een verwerkingstijd hebben van 10 werkdagen, verzoeken wij u om uw getekende machtiging zo spoedig mogelijk te mailen naar de penningmeester.
Gelieve hier rekening mee te houden als u met een clubwedstrijd mee wilt rijden!

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wanneer u besluit om de contributie niet via automatische incasso te voldoen wij per lidmaatschap € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Bestuur M.T.C.O.B.

Lidmaatschap opzeggen

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, verzoek wij u dit per omgaande door te geven via een e-mail aan de club of aan de penningmeester:

Club: mtcobschijndel@gmail.nl

Penningmeester: cmcoort@on.nl

U ontvangt een bevestiging van uitschrijving als alles is verwerkt.